Levantes Home

Όροι και Προϋποθέσεις

Το Levantes Home είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης αποκλειστικά μέσω διαδικτύου των προϊόντων της ατομικής επιχείρησης «ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γενικό Εμπόριο», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση www.levanteshome.gr

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ως άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1.Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

α.Το Levantes Home δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.levanteshome.gr όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία των προϊόντων που εκτίθενται, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δε μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

β.Επίσης, το Levantes Home επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.levanteshome.gr δε δύναται να παράσχει εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

γ.Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.levanteshome.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

2.Ασφάλεια

Το Levantes Home  αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος Levantes Home  επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των προσωπικών σας κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και την απόκρυψή τους από τρίτα πρόσωπα.
Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους, θα πρέπει να προβείτε σε άμεση αντικατάστασή τους με νέους κωδικούς. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αποφεύγετε τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα του Levantes Home (servers) ελέγχεται από firewall το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται από το χρήστη/μέλος στο Levantes Home είναι εμπιστευτικές και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η χρήση τους να γίνεται μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των εκάστοτε συναλλαγών. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για αυτόν τον σκοπό συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Στο Levantes Home δεν αποκαλύπτουμε τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα Levantes Home με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας. Οι εν λόγω πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

Πρωτόκολλο

Το levanteshome.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL.
Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

 

3.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Levantes Home και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Levantes Home.

4.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στη σελίδα του www.levanteshome.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, ημερομηνία γέννησης κ.λ.π.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε οπουδήποτε στον δικτυακό τόπο www.levanteshome.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

 5.Τρόποι Πληρωμής

α) Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Levantes Home δέχεται όλες τις πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες των διεθνών οργανισμών VISA, MasterCard, Maestro.

Η χρέωση της κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Levantes Home έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας και όλοι οι κάτοχοι καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας.

 

β) Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, με τα στοιχεία:

ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός Λογαριασμού 5230037815318

ΙΒΑΝ GR9401722300005230037815318

γ) Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, με τα στοιχεία:

ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αριθμός Λογαριασμού 25100166591

ΙΒΑΝ GR6301102510000025100166591

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εμβάσματα από διαφορετικές τράπεζες χρεώνονται με προμήθεια.

Επιβεβαιώστε ότι τα έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν τον καταθέτη, διαφορετικά η πληρωμή δε μπορεί να ολοκληρωθεί.

δ) Αντικαταβολή

Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρίας Courier, με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας.
Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει για όλη την Ελλάδα και μόνο για παραδόσεις που
πραγματοποιούνται με την συνεργαζόμενη εταιρία “Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.”

Για τις παραγγελίες που υπερβαίνουν τα 10 κιλά σε βάρος ή σε όγκο, οι αποστολές θα γίνονται με μεταφορική εταιρία και δεν θα ισχύει η μέθοδος της αντικαταβολής. Θα προηγηθεί επικοινωνία μαζί σας για σχετική ενημέρωση.

 

 

6.Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

  1. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (παράδειγμα):

«Ολοκλήρωση παραγγελίας

H ηλεκτρονική σας παραγγελία καταχωρήθηκε με επιτυχία.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ηλεκτρονικό κατάστημα www.levanteshome.gr

O αριθμός της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας είναι ΧΧΧΧ.»

  1. Η παράδοση των προιόντων γίνεται με ΕΛΤΑ Courier σε όλη την Ελλάδα.

Οι ώρες παράδοσης των παραγγελιών κυμαίνονται απ’ τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα καθημερινά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να παραλάβετε σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχετε την επιλογή να παραλάβετε απο το πλησιέστερο κατάστημα ΕΛΤΑ Courier, έχοντας ενημερωθεί απ’ την εταιρεία μας για τον αντίστοιχο αριθμό voucher της αποστολής σας.

Mπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της παραγγελία σας στο παρακάτω link: https://www.elta-courier.gr/search

Για παραδόσεις και αποστολές παραγγελιών το Σάββατο υπάρχει επιπλέον χρέωση όπως ορίζει η εταιρεία ΕΛΤΑ Courier.

Σε περίπτωση που η παραγγελία περιλαμβάνει βαριά ή ογκώδη προϊόντα η αποστολή πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρία.

H παράδοση της παραγγελίας θα πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών εάν η αποστολή γίνεται με ΕΛΤΑ Courier και σε χρονικό διάστημα από 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες εάν η αποστολή γίνεται με μεταφορική εταιρία (εκτός απροόπτου που δεν μπορεί να προβλεφθεί).

  1. Το κόστος αποστολής καθορίζεται από το ύψος της παραγγελίας σας. Συγκεκριμένα για παραγγελίες μέχρι 60€ το κόστος αποστολής είναι 4€ με Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως βάρους και όγκου, για όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες μεγαλύτερες των 60€ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.
  2. Οποιαδήποτε άλλη επιθυμία του αγοραστή όσον αφορά την αποστολή και παράδοση της παραγγελίας, θα πρέπει να γνωστοποιείται με email στο info@levanteshome.gr ή κατά την ηλεκτρονική παραγγελία.

 

7.Μη ολοκλήρωση παραγγελίας

Το Levantes Home θα ήθελε να απολογηθεί για τυχόν σπάνιες περιπτώσεις που δε θα μπορέσει να ολοκληρώσει μια παραγγελία. Οι λόγοι μπορεί να είναι οι εξής:

  • Το αυτόματο σύστημα ενημέρωσης της διαθεσιμότητας των προϊόντων για τεχνικούς λόγους να μην έχει ενημερώσει την υπάρχουσα διαθεσιμότητα, καθώς πρόκειται για αυτοματοποιημένη διαδικασία.
  • Σε περίπτωση που προκύψουν ταυτόχρονες πωλήσεις σε συγκεκριμένο προϊόν και σε συγκεκριμένο χρώμα ή μέγεθος από το ηλεκτρονικό κατάστημα και η διαθεσιμότητα δεν είναι δυνατό να εξυπηρετήσει τις ταυτόχρονες παραγγελίες.
  • Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του πελάτη και δεν υπάρξει απάντηση σε προσπάθεια επικοινωνίας, οπότε η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

Για τις παραπάνω σπάνιες περιπτώσεις ζητούμε την κατανόησή σας και θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

8.Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

  • Το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο: Υπάρχει η σπάνια περίπτωση κάποιο από τα προϊόντα που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα να έχει εξαντληθεί και το ηλεκτρονικό σύστημα να μην έχει προλάβει να ενημερώσει αυτόματα για τη μη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις ή ακόμα και για να γίνει ακύρωση της παραγγελίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον καταναλωτή.
  • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.
  • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

9.Υπαναχώρηση / Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα βρίσκονται στη συσκευασία στην οποία σας παραδόθηκαν και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί .

Σε κάθε περίπτωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές, ενώ η συσκευασία τους πρέπει να είναι αυτή που κανονικά συνόδευε το προϊόν κατά την παράδοση και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής, Φορτωτική κ.ο.κ.).

Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 14 εργάσιμων ημερών, το Levantes Home δύναται να μην αποδεχθεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής.

Τονίζουμε ότι, για τον έλεγχο του εμπροθέσμου, ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από τον courier στην απόδειξη παραλαβής.

Για να επιστρέψετε την παραγγελία σας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο sales@levanteshome.gr